AD üzerinde OU içinde Kaç Kişi Olduğunu Bulma Powershell

Powershell üzerinden hangi dizin için komut verilirse, içindeki toplam örneğin grup, kişi sayısını gösterecektir.

Get-ADGroup -Filter * -SearchBase “OU=DOSYA SUNUCU GRUPLAR,DC=DomainName,DC=DomainName,DC=DomainName” | Measure-Object

DC= DomainName,DC=DomainName,DC=DomainName

DC= ahmetkurt,DC=com,DC=tr şeklinde domain adı yazılabilir.

OU=Bulunduğu dizin