LDAP Sorguları

Diğer LDAP Sorguları

Windows XP Service Pack 2 yüklü işletim sistemlerini listeleme; (&(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows XP Professional)(operatingSystemServicePack=Service Pack 2)) Windows XP service Pack Yüklü Olmayan işletim sistemlerini Lİsteleme; [...]