Ağda Bulunan Bir Klasörün Map Edilmesi İşlemi

Map işlemlerini komut satırından yapabiliriz. Bu işlem için Net use komutu kullanmamız yeterlidir.

Net use formatı: net use sürücüharfi: \\ServerIsmı\PaylasimAdi

Örneğin biz herhangi bir paylaşım klasörümüzü K harfine atayacağız. Bu işlem için;

net use K: \\FileServer\OrtakAlan\Paylasim adresi olarak belirttiğimizde K isminde sürücü harfi ile paylaşım yolu oluşturulacaktır.

Eğer bu sürücünün otomatik olarak her açıldığında map edilmesini istiyorsak;

net use K: \\FileServer\OrtakAlan\Paylasim /persistent:yes olarak belirtmemiz gerekiyor.

Eğer biz yazdığımız sürücü harfinden emin değilsek

net use * \\FileServer\OrtakAlan\Paylasim şeklinde belirterek sıradaki sürücü harfini almasaınıda sağlayabiliriz.

Eğer bağlanacağımız alanda farklı kullanıcı adlarımız tanımlı ise;

net use K: \\FileServer\OrtakAlan\Paylasim KullaniciSifresi /user:DomainName\KullaniciAdi

Bu işlemlerden sonra eğer bir işimiz yoksa ya da map edilmiş ağ sürücüsünü iptal etmek için;

net use K: /delete ya da net use K: /d komutunu kullanabiliriz.