Diğer LDAP Sorguları

Windows XP Service Pack 2 yüklü işletim sistemlerini listeleme;

(&(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows XP Professional)(operatingSystemServicePack=Service Pack 2))

Windows XP service Pack Yüklü Olmayan işletim sistemlerini Lİsteleme;

(&(operatingSystem=Wİndows XP Professional)(!operatingSystemServicePack=*))

Windows Server 2003 Service Pack 1 yüklü işletim sistemlerini listeleme;

(&(objectCategory=Computer)(OperatingSystem=Windows Server 2003)(operatingSystemServicePack=Service Pack 1))

Windows Server İşletim Sisteminde kurulu SQL sunucuları listeleme;

(&(objectCategory=computer)(servicePrincipalName=MSSQLSvc*)(operatingSystem=Windows Server*))

Windows Server 2008 işletim sisteminde kurulu olan Exchange Server sunucuları Listeleyen sorgu;

(&(objectCategory=computer)(servicePrincipalName=ExchangeMDB*)(operatingSystem=Windows Server 2008))

Windows Server işletim sisteminde kurulu Exchange Server ;

(&(objectCategory=Computer)(servicePrincipalName=exchangeMDB*)(operatingSystem=Windows Server*))

Grup isimlerinde geçen TestX adı geçen grupları listeleme;

(objectCategory=group)(samaccountname=*TestX*)

Herhangi bir işletim sistemini Listeme; Windows Server 2008 alanına istenilen işletim sistemi yazılabilir.

(&(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows Server 2008*))

Login Script atanmamış kullanıcıları listeleme;

(objectcategory=person)(!scriptPath=*)

2016.03.03 ve 2019.01.01 arasında create edilmiş kullanıcıları listeleme;

(&(&(objectCategory=user)(whenCreated>=20160303000000.0Z&<=20190101000000.0Z&)))