Client DNS İstemci Önbelleğini Listeleme

DNS istemci önbelleği RAM alanı içerisinde, güncel bağlantı yapılmış adresleri depolar. Bu alana otomatik olarak hosts dosyasının içindeki adreslerde aktarılacaktır. Hosts dosyası DNS sunucu seçeneğine göre ilk başvurulan ve hızlı çözümdür.

Komut Satırı: ipconfig /displaydns

POwerShell: Get-DNSClientCache

Yazıldığında bilgisayar üzerinde depolanan tüm dns kayıtları listelenir.