Disk Birleştirme (Healthy Recovery Partition) ve Silme Problemi

Herhangi bir disk alanı eklendiğinde disk genişletme işleminde resimdeki gibi bir problem olduğunda disk genişletme işlemi yapılamamaktadır. 511 MB boyutundaki Healthy diski sonradan eklenmiş unallocated alanı C: dizini üzerine eklenmesine engel olmaktadır. Bu işlem için arada bulunan 511 MB boyutundaki diskin silinmesi gerekmektedir.

Komut satırı yönetici olarak çalıştırılmalıdır.
Diskpart komutu verilir. Diskpart komutuna giriş yapıldıktan sonra rescan komutu ile tekrar tüm diskler, tüm partition tarama ve kullanılabilir tüm disklerin tarama işlemi yapılır.

Birleştirmek ya da işlem yapmak yapmak istediğimiz sürücü hangisi ise onu seçiyoruz. Ben Disk 0 üzerinde işlem yapacağım için bu diski seçiyorum.

İlgili disk seçimi yapıldıktan sonra tüm partition alanlarını listelemek için list partition komutunu veriyoruz.

Listeden hangi partition silinecekse öncelikle onun seçimi yapılmaldır. Ben 3 numaralı partition üzerinde yapacağım için select partition 3 komutunu veriyorum.

Son aşama olarak; partition seçim işleminden sonra delete partition override komutunu kullanarak silme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

> delete partition override

Bu işlemlerden sonra disk genişletme işlemleri yapılabilir.