GPO üzerinde Bulunan COMMON Alanının Açıklaması

GPO üzerinden Map drive oluştururken ya da herhangi bir Policy oluştururken Common alanında bulunan alanlar;

Stop processing items in this extension if an error occurs : Preference item’larından birinde bir hata oluş ise, örnek olarak map edilmek istenen paylaştırılmış bir klasör bulunamaz ise diğer map işlemlerine devam edilmesin diyorsanız bu seçeneğin seçilmesi gerekir.

Run in logged-on user’s security context : Eğer bu kutucuk boş ise preference ayarındaki süreç SYSTEM hesabı ile gerçekleştirilir, bundan dolayı da ortam değişkenleri (environment variables) ve kaynaklar sadece bilgisayar hesabı ile bağlanacak şekilde sınırlandırılmıştır. Eğer bu kutucuk işaretlenirse, logon olan kullanıcı oturumundaki değişkenler de bu preference ayarı için kullanılabilir olacaktır. Bu ayar özellikle bilgisayar hesabının yetkisinin olmadığı paylaşımlara erişim yapıp map drive yaparken önemlidir.

Remove this item when it is no longer applied: Standart GPO ayarlarından farklı olarak;  kullanıcı, group, OU, bilgisayar vb. etki eden bir GPO silinirse ya da o birimden kaldırılırsa, o GPO içerisinde önceden uygulanmış preference kategorisinden gelmiş ayarlar kalır ve uygulanmaya devam eder. Eğer bu kutucuk işaretlenirse, preference kaldırıldığında ayar da kullanıcı tarafından kaldırılır.

Apply once and do not reapply: Bu kutucuk işaretli değilse, Group Policy her uygulandığında preference de uygulanır. Örneğin, IE giriş sayfası örneğine gelecek olursak eğer kullanıcı kendisi www.google.com yaparsa, bu durumda GPO yeniden uygulandığında preference ayarı da yeniden uygulanacağı için kullanıcının IE giriş sayfası ayarı tekrar www.kurt.com şekline dönecektir.  Eğer bu kutucuk işaretli ise, Group Policy ilk uygulandığında preference ayarı uygulanır, diğer GPO uygulanması durumlarında tekrar uygulanmaz. Böylece kullanıcı bir daha IE giriş sayfasının değişeceği endişesini duymadan giriş sayfasını değiştirebilir.

Item-level targeting: Group Policy Preferences ayarları içerisindeki en önemli ayarları içeren seçenektir. Item Level targeting kutucuğu doldurulduktan sonra Targeting butonu aktifleşecektir. Targeting butonuna basınca gelen Targeting Editor ile uygulanan preference ayarı için kullanıcı, grup, bilgisayar, OU, ip aralığı, tarih ve zaman, işletim sistemi versiyonu ve sürümleri vb. ayalarlarla filtreleme yapılabilir.  Aslında Windows sistemlerinin yönetimi için kullanılan kompleks WMI(Windows Management Instrumentation)  flltrelerini grafiksel olarak buradan kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Tabii isterseniz burada yine kendi VMI sorgularınızı yazabileceğiniz ayrı bir VMI Query seçeneği de sunuluyor. Kutucuğu işaretledikten sonra Targeting butonuna basarak açılan Targeting Editor altından gerekli ayarları yapabilirsiniz.