Kullanıcı Hesaplarında Çıkan Geçici Profil Hatası

Kullanıcılar oturumlarını açtığında profil geçici olarak açılmıştır, yaptığınız hiçbir ayar kaydedilmeyecektir gibi bir uyarı çıkmaktadır. Bu hata için profilin regeditten silinmesi gerekmektedir.

Başlat’ı tıklatın
2.  REGEDİT yazın ve Enter tuşuna basın.
4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nde şuraya gidin:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
5. Sol bölmede, S-1-5 (SID anahtarı) ile başlayan ve onu uzun bir sayının izlediği klasör adını arayın, ardından her bir klasörü tıklatarak sağ bölmeden ProfileImagePath‘i bulun. Hatanın olduğu kullanıcı hesabı profilinin o profil olduğunu doğrulamak için çift tıklatın.Klasörü tamamen silin. Bu profiller üzerine geldiğimizde sağ alanda hangi kullanıcı adına ait olduğunu da görebiliriz.
6.Dosya uzantısı *.bak olan dosyayı seçin ve SİLİN.
8. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kapatın.
9. Bilgisayarı yeniden başlatın.10. İlgili hesabın oturumunu yeniden açın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *