Kullanıcının Özelliklerini (Properties Alanındaki) Görüntüleme

Domain ortamında kullanıcının kullanıcı adı, adı ve soyadı, description, meslek, şehir, telefon gibi özelliklerini görüntülemek işlemi için property filtre işlemini yapabiliriz.

Get-ADUser -identity UserName -Properties * | Select-Object name,SamAccountName,UserPrincipalName,Description,DistinguishedName,enabled,GivenName,objectguid,sid

Tüm properties alanındaki değerleri görmek için gerekli komut;

Get-ADUser -identity UserName -Properties *