NTFS Permission Inheritance – İzin Miras İşlemi

NTFS sistemde en üst düzeyde bulunan klasöre bir izin tanımlaması yaptığımızda altında bulunan tüm klasörler aynı izinleri miras yoluyla almaktadır. Eğer biz yukarıdan miras yoluyla gelen izinleri istemiyorsak ve kaldırmak istiyorsak Security – Advanced(Gelişmiş)-Disable Inheritance(Devralmayı Devre Dışı Bırak) seçeneğini seçerek kaldırabiliriz.

Bu aşamada Disable Inheritance seçilir. Karşımıza küçük bir uyarı ekranı gelir.

  1. Bu nesnede devralınan izinleri açık izinlere dönüştürün: Convert Inherited Permissions: Üst kısımdan şimdiye kadar miras olarak gelen izinler kopyalanır ve biz kopyalanan izinler üzerinde değişiklik yapabiliriz ve bunları düzenleyebiliriz. Fakat bu işlemden sonra artık üst birimden verilen izinler, üzerinde işlem yaptığımız bu klasör, alt klasörlere ya da dosyalara etki etmeyecektir. Bu seçeneği seçtiğimizde üstten gelen miras yetkileri için bulunan izin alanları aktif olacaktır(system, administrators gibi grupların. Normalde gri görünür şekildedir.)
  2. Bu nesnedeki tüm devralınan izinleri Kaldırın.Remove all inherited permissions from this object : Bunu seçtiğimizde üstten miras yolu ile gelen System, Administrators gibi gruplarda tamamen silinecektir ve bizim bu izinleri teker teker ekleyerek düzenlememiz gerekiyor.

NTFS üzerinde klasör izinleri;

Read: Klasör içeriğini, atanmış izinleri, sahibini, niteliklerini yani okuyabilir fakat değiştiremez. Sadece bunları görüntüleyebilir.

Write: Klasör ve adosyalar ekleyebilir. Klasörün niteliklerini değiştirebilir(sadec eokunabilirlik, gizli olma özellikleri gibi), klasörün izinlerini görüntüleyebilme.

Lİst Folder Contents: Klasör içinde bulunan dosya ve klasörleri listeyebilir.

Read&Execute: Klasör içeriğini görüntüleyebilme, içinde bulunan dosya ve alt klasörlerin içeriğini görüntüleyebilme, içerisindeki exe,bat, com uzantılı dosyaları çalıştırabilme hakkına sahiptir.

Modify: Klasörü silme, dosya ve alt klasör üzerinde değişiklik yapma hakkı.

Full COntrol: Klasörün izinlerini değiştirebilme, sahipliğini alma, alt klasörleri ve dosyaları silme ve klasör üzerinde her türlü işlem yapma hakkına sahiptir.

Not: Security Permissions(NTFS İzinleri) hem ağdan hem de yerel bilgisayarlar üzerinden erişimlerde geçeli olacaktır!