istemci erişim sunucusu

Exchange Servis ve Arayüzler

Exchange bir uygulamanın iki bölümden oluştuğunu düşünebiliriz. Servisler: Kendilerine atanan görevleri yerine getirirler. Ara yüzler: Arka planda çalışan servisleri belli bir amaca yönelik [...]