Exchange Servis ve Arayüzler

Exchange bir uygulamanın iki bölümden oluştuğunu düşünebiliriz.

Servisler: Kendilerine atanan görevleri yerine getirirler.

Ara yüzler: Arka planda çalışan servisleri belli bir amaca yönelik olarak yönetmeyi sağlar.

Liste üzerinde hangi rolde hangi servislerin bulunduğunu gösterir.

Posta Kutusu Sunucusu:

Microsoft Exchange Active Directory Topology

Microsoft Exchange Anti-Spam Update

Microsoft Exchange DAG Management

Microsoft Exchange Diagnostics

Microsoft Exchange EdgeSync

Microsoft Exchange Health Manager

Microsoft Exchange IMAP4 Backend

Microsoft Exchange Information Store

Microsoft Exchange Mailbox Assistants

Microsoft Exchange Mailbox Replication

Microsoft Exchange Mailbox Transport Delivery

Microsoft Exchange Mailbox Transport Submission

Microsoft Exchange POP3 Backend

Microsoft Exchange Replication

Microsoft ExchangeRPC Client Access

Microsoft Exchange Search

Microsoft Exchange Search Host controller

Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup

Microsoft Exchange Service Host

Microsoft ExchangeThrottling

Microsoft Exchange Transport

Microsoft Exchange Transport Log Search

Microsoft Exchange Unified Messaging

Microsoft Exchange unified Messaging Call Router

İstemci Erişim Sunucusu

Microsoft Exchange Active Directory Topology

Microsoft Exchange Diagnostics

Microsoft Exchange Frontend Transport

Microsoft Exchange Health Manager

Microsoft Exchange IMAP4

Microsoft Exchange POP3

Microsoft Exchange Service Host

Microsoft Exchange Unified Messaging