replace

SQL Replace Kullanımı

Sql içinde herhangi bir tablo sürunundaki verileri değiştirmek için replace komutu kullanılabilir. UPDATE tabloAdi SET alanAdi = REPLACE( alanAdi, ‘arananMetin’, ‘yeniMetin’) WHERE where komutu koyulmazsa tüm sütunlarda bu işlemi uygulacaktır. [...]