SQL Replace Kullanımı

Sql içinde herhangi bir tablo sürunundaki verileri değiştirmek için replace komutu kullanılabilir.

UPDATE tabloAdi SET alanAdi = REPLACE( alanAdi, ‘arananMetin’, ‘yeniMetin’) WHERE

where komutu koyulmazsa tüm sütunlarda bu işlemi uygulacaktır.