sadece belirli kullanıcıya domiane alma yetkisi verme