Kullanıcıya ya da Gruba Sadecee Domaine Alma Yetkisi Verme

Domaine yeni eklenecek olan bilgisayarları domaine alma yetkisinin Domain Admin yetkisi olan kullanıcılar veya gruplar dışında başka kullanıcılar veya gruplara verilebilmesi için Delegation alanından yetki verilmelidir. Bunun için izlenecek adımlar;

 1. Computers OU üzerine sağ tıklarız, ilgili kullanıcı/ grup eklenir.
 2. Create a costum task to delegate seçilir ve ilerlenir.
 3. Object Type alanından Only the Fallowing objects in the folder seçeneği seçilir ve Computer Objects alanı seçilir. Bunun yanında Create selected objects in this folder seçilir, Delete selected object in this folder seçilir ve Next’e tıklanır.
 4. Permission alanından
  Reset Password
  Read and write Account Restrictions
  Validated write to DNS host name
  Validated write to service principal name alanları seçilir ve Next’e tıklayarak Finish’e tıklarız Delegation işlemi tamamlanır.