Sunucu Time Zone

Sunucu Time Zone Ayarlarını Kontrol etme

w32tm /query /source    SORGU İÇİN ULLANILIYOR. Bu sorgu karşısında sunucuIsmi.domainIsmi.com olarak karşımıza çıkacaktır.  Client bilgisayarda bu komutu verdiğimizde time.windows.com,0x9 hangi sunucuya bağlı ise burada IP,İsmini göreceğiz. w32tm /query /peers >>>Peer: SunucuAdi.Domain.Adi w32tm /query [...]