Sunucu Time Zone Ayarlarını Kontrol etme

w32tm /query /source   

SORGU İÇİN ULLANILIYOR. Bu sorgu karşısında sunucuIsmi.domainIsmi.com olarak karşımıza çıkacaktır. 

Client bilgisayarda bu komutu verdiğimizde time.windows.com,0x9 hangi sunucuya bağlı ise burada IP,İsmini göreceğiz.

w32tm /query /peers

>>>Peer: SunucuAdi.Domain.Adi

w32tm /query /status

>>> w32tm /monitor /computers: IP adresi

>>>Sorgulama

w32tm /resync

w32tm /resync /computer: 192.X.X.X

w32tm /resync /computer: 192.X.X.X

w32tm /resync /computer: 192.X.X.X

w32tm /resync /computer: 192.X.X.X

w32tm /resync /computer: time.windows.com

>>>Guncelleme.

===CONFIG===

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:192.X.X.X  /reliable:yes 

Regedit kayıt defterine eklemek için kullanılıyor. 192.X.X.X alanına istenilen makinenin IP adresi yazılarak zaman sunucusu belirtilir.

w32tm /config /update

Komut satırında bu komutlar çalıştırılır. 

net stop w32time

net start w32time

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\Parameters Regedit üzerinde client makinelerde zaman sunucusu ekleme. Bu işlemi GPO ile parametrelerini ayarlayarak da gönderebilir.

w32tm [/? | /register | /unregister ]

  ? – this help screen.

  register – register to run as a service and add default configuration to the registry.

  unregister – unregister service and remove all configuration information from the registry.

For those that still asking this question.

  1. To update, use the command below (2008 and 2012 server compatible)w32tm /config /manualpeerlist:"ntp_server" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

change the ntp_server with your source

  1. Restart the time servicenet stop w32time net start w32time
  2. Resync the timew32tm /resync
  3. Verify your sync statusw32tm /query /status