Uzak Bilgisayarda Paylaşılan Klasörleri Listeleme

Powershell ile uzak bilgisayarda, ismini belirterek hangi klasörler paylaşımda bunları kontrol edebiliriz. Bu çıktı içinde admin$,C$ gibi paylaşımların açık olup olmadığını belirtmektedir.

Get-WmiObject -Class Win32_Share -ComputerName (IP Adresi-Bilgisayar Adı)
Get-WmiObject -Class Win32_Share -ComputerName windows10