Whoami Kullanımı,Klist

Whoami
Whoami /UPN
Whoami /FQDN
Whoami /LOGONID
Whoami /USER

Whoami /ALL

Bu komut ile oturum açan kullanıcıya ait kullanıcı adı, SID tanımı, grup üyelikleri, group policy ile atanan hakları ve varsa claim bilgilerini görebiliriz.

Klist tgt komut ile oturum açan kullanıcının Kerberos Ticket içeriğini ve özelliklerini görüntüleyebiliriz.