Windows 10 .Net FrameWork Yükleme Hatası

Komut satırı Administrator olarak çalıştırılır. Windows 10 ISO dosyası öncelikle D diskine bağlanır ya da herhangi bir klasöre tıklanır. Klasöre ya da CD sürüsüne bağlantısı yapıldığında
D:\Win10 yolu belirtilir. \sources\sxs /LimitAccess bu alan ISO içindeki dosyaların yolunu belitir. Bu komut verildikten sonra hata vermeden %100 tamamlanırsa .Net FremaWork kurulumu yapılmış olacaktır.

İşletim Sistemi imaj içinde herhangi bir alana bağlanırsa hata verme olasılığı daha fazla olduğu için C ya da D içinde herhangi bir dizinde klasör oluşturup D:\Win10 şeklinde vermek daha sağlıklı olacaktır. İşletim sistemi dosyaları bu klasör içine kopyalanmalıdır.

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\Win10\sources\sxs /LimitAccess