Yazıcı ve Aygıtlar Sekmesinde Yazıcıların Listelenmemesi

Yazıcı ve Aygıtlar sekmesine girildiğinde hiçbir yazıcı çıkmıyor, görünmüyorsa;

Not: Bu işlemler yapıldığında eğer aynı dosya pdf,docx vs yazdırılma işlemleri denenirse yine aynı sorun ortaya çıkacaktır. Bu yüzden sorunlu olan doküman yazdırılmamalıdır.


*Yazıcı sürekli olarak çevrim dışı olarak çalışıyorsa ya da her yeniden başlatıldığında çevrim dışına düşüyorsa; Yazdırma Kuyruğu açılarak Yazıcıyı Çevrim Dışı Kullan seçeneğinin tiki kaldırılması lazım.

Sonra yazdırma biriktirme ve geçici dosyaları Windows\Spool\Printers veya Windows\Temp klasörleri kalır

Tüm yazdırma işleriniz bittikten sonra biriktirme (.spl) ve geçici (.tmp) dosyaları ;

Windows\ System32 Spool\Printers veya Windows\Temp klasöründe kalabilir.


Bu soruna geçici çözüm için .spl ya da .tmp dosyalarını Windows\Spool\Printers ya da Windows\Temp klasörlerinden el ile silin.
Daha sonra tekrar spooler hizmeti(servisi) başlatılabilir.

Komut : net start spooler


Varsayılan olarak, biriktirme (.spl) ve geçici (.tmp) dosyaları mantıksal yazıcı ayarlarını başka şekilde belirtmedikçe yazdırma işlerinizin tümünü bitirdikten sonra otomatik olarak silinir. Biriktirme dosyaları gerçek biriktirme (yazdırma işi) dosyalarıdır. Geçici dosyaları genellikle LPR yazdırma işleri ile ilişkilidir.

Tüm printerları kaldırmak için komut satırından verilecek komutlar:
net stop spoolerdel /q %SystemRoot%\System32\spool\printers\*.*net start spooler