Active Directory 2008 R2 Üzerinde Recycle Bin Feature Özelliğini Aktif Etme

Powershell alanını Run Administrator olarak açarız.  Öncelikle Active Directory Modülünü aktif ederiz. Daha sonra komutu çalıştırırız.

NOT: Active Directory Recycle Bin Özelliği bir kere aktif edildiğinde bir daha Dissable konumuna çekilemez!

Import-Module ActiveDirectory

PowerShell Komutu: Enable-ADOptionalFeature -Identity <ADOptionalFeature> -Scope <ADOptionalFeatureScope> -Target <ADEntity>

Örneğin Kurt.com adında bir domainim varsa;

Import-Module ActiveDirectory

Enable-ADOptionalFeature –Identity “CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=KURT,DC=COM” –Scope ForestOrConfigurationSet –Target “kurt.com”

Active Directory Recycle Bin özelliği sadece aşağıdaki listede belirtilen Windows Server 2008 R2 ürünlerinde desteklenmektedir:

  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter

Active Directory Recycle Bin özelliğini desteklemeyen sürümler:

Active Directory Recycle Bin özelliği sadece aşağıdaki listede belirtilen Windows Server 2008 R2 ürünlerinde desteklenmektedir:Windows Server 2008 R2 Standard

  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Web Server 2008 R2