Add Exchange Distribution Group Member with Powershell

Exchange Powershell grubuna powershell üzerinden üye eklemek için; Liste olarak alınan kullanıcı listesi eklenir. Tek bir kullanıcı eklenecekse Foreach döngüsü içindeki komut kullanılabilir. Bu işlemleri yapmak için gerekli yer Exchange Management Shell’dir. Fakat bu işlemi Powershell ISE üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlgili Exchange Management Shell kütüphanesi, Powershell ISE alanına alınarak yapılmaktadır.

Bu komut Exchange management Shell içindeymiş gibi gerekli komutları Powershell ISE içinde çalıştırmayı sağlayacaktır.