Asp.Net IP ile Ping Atma İşlemleri

Yazılım

Asp.ne projesi üzerinde textbox üzerinde verilen bir IP adresine ping atmak için aşağıdaki kodlar kullanılabilir. Bu kodları kullanabilmek için
using System.Net.NetworkInformation
kütüphanesi kullanılmalıdır.

 Ping ping = new Ping();
    PingReply DonenCevap = ping.Send(TextBox1.Text);
    if (DonenCevap.Status == IPStatus.Success)
    {
      Label1.Text = DonenCevap.Address.ToString();
      Label2.Text = DonenCevap.RoundtripTime.ToString();
      Label3.Text = DonenCevap.Options.Ttl.ToString();
      Label4.Text = DonenCevap.Status.ToString();
    }
    else
    if (DonenCevap.Status == IPStatus.TimedOut)
    {
      Label1.Text = ("Zaman Aşımına Uğradı.");
    }