Belirli Bir Ou içindeki Bilgisayarları Gruba Ekleme

Belirli bir ou altında bulunan tüm bilgisayarlar nesnelerini ilgili Security gruba ekleme işlemleri.

#Degiskenler
#Alinan bilgisayarlarin eklenecegi ilgili Security grup adi
$grupAdi = "GrupAdi"
#Belirtilen OU dizini
$ouDirectory = "OU=Bilgisayarlar,DC=KURT,DC=LOCAL"

#islemler
#Yukarıdaki bilgilere göre ilgili ou dizini altından bilgisayarlar isimlerini alacak
$computerList = (Get-ADComputer -filter * -SearchBase $ouDirectory | select samAccountname).samAccountname

#Alınan OU listesine göre security grubuna eklemek işlemlerini yapar.
foreach ($computerName in $computerList)
{Add-ADGroupMember -Identity $grupAdi -Members $computerName}