Bilgisayarın Switch İle İletişimde Olduğunun Kontrol Edilmesi

Bilgisayarın Switch İle İletişimde Olduğunun Kontrol Edilmesi. Bir makine network cihazına bağlı ise bunu switch ile iletişimde olup olmadığını kontrol edebiliriz.

show mac address-table | inc Mac adresi(son 4 hanesi)

 show mac-address-table | inc Mac adresi(son 4 hanesi)   iki komuttan birisi kullanılabilir.

Eğer mac adresi yazıldığında bağlantı görünüyorsa iletişimin var olduğunu gösterecektir. Eğer boş ya da hiçbir şey gelmiyorsa bilgisayar ile switch arasında bir iletişim yoktur.