DC Üzerinde DSQUERY Komutu Kullanımı

Başlat/Çalıştır ekranına CMD yazarak komut istemcisini çalıştırdım.

Şu komutu verdiğimde “Set l” ya da “Set Lo” Logonserver’ın ADS isminde bir Domain Controller sunucusu olduğunu görebiliriz.

netdom query fsmo = Sunucu, DC üzerinde kurulu olan tüm hizmetleri gösterir. DC üzerinde çıkan 5 fsmo özelliği;

Schema master               dc.kurt.local

Domain naming master    dc.kurt.local

PDC                               dc.kurt.local

RID pool manager           dc.kurt.local

Infrastructure master       dc.kurt.local

nltets

dsquery computer -inactive 6 ou=”OU ISMI”,dc=”kurt”,dc=”local”,dc=”tr” : Aktif olmayan-Gün sayısı- OU ismi yazılarak listenebilir

dsquery computer -limit 1500 dc=”kurt”,dc=”local”,dc=”tr” :  Belirtilen OU ya da hepsini 1500 tane makineyi sıralama yapar.

nltest /sc_query:domain.ismii : Kullanıcı hangi sunucuya bağlanarak oturum açmış, doğrulama yapılmış görünebilir. Şu an bağlı olduğu sunucu görülür