Code Behind Url Alarak Class Attiribute Gönderme

String activepage = Request.RawUrl; == Sayfanın tam adını alır
if (activepage.Contains(“sayfaAdi.aspx”)) == alınan sayfanın içinde belirttiğimiz sayfayi içeriyor mu kontrol eder
{
sayfaAdi.Attributes.Add(“class”,”active”); /// ilgili class değerini burdan gönderebiliriz.
}
else if (activepage.Contains(“sayfaAdi2.aspx”))
{
sayfaAdi2.Attributes.Add(“class”, “active”);
}