DNS Kayıt Tipleri

DNs kayıt tipleri açıklamaları;

Host (A) Kaydı:Ağda bulunan bir bilgisayar ya da aygıta ait olan DNS kaydıdır. A kaydı ismi IP çözümlemesi için kullanılır. Forward Lookup Zone alanın altına açılır. Örneğin; windows7.kurt.com local ismi olan bilgisayar için 192.168.2.10 IP adresine karşılık açtığımız kayıttır.

Pointer(PTR) Kaydı: Ters DNS kaydı olarak yapılandırılır. Bu sayede isimden IP adresine ulaşmak için kullanılır. DNS konsolunda “rezerve lookup zone” alanı altında açılır. 192.168.2.10 adresinden Windows7 ismine çözümlemek için kullanılır.

Start Of Authority (SOA) Kaydı: DNs veri tabanında ilk açılan kayıttır. DNS zone yapıları için yetkili sunucu, kişi, yönetici e-posta adresleri,yapılandırma bilgilerini içerir. DNS zone yapılarının farklı DNS sunucular arası transferi ya da çoğaltılmasında kullanılan seri numarası, güncellenme aralığı, geçerlilik süresi gibi ayarlar SOA kaydı üzerinde depolanır. SOA kaydı domain ismini host ismine çözümleme yapar. kurt.com ile dc.kurt.com local adresine çözümleme işlemi yapar.

Service Locator (SRV) Kaydı:Ağda bulunan servislere erişim için kullanılan kayıt tipidir. AD domain controller sunuculara erişim için DRV kayıt tipi ile sağlanır. SRV kayıt tipi bir srevis isminden host ismi ve port bilgisine çözümleme yapar. _tpc._ldap.kurt.com adresi dc.kurt.com adresine çözümleme yapar.

Name Server (NS) Kaydı: İlgili isim alanının sahibi olan DNS sunucuları gösteririr. DNS sunucular kendilerini veritabanına NS kayıt tipinde kaydederler. DNS kaydı DNS konsolunda hem forward lookup zone hem de reverse lookup zone altında görülür. NS kaydı domain ismini host ismine çözümleme yapar. Örneğin kurt.com ile dc.kurt.com local adresine çözümleme yapar.

Mail Exchanger(MX) Kaydı: SMTP e-posta sunucularına ait DNS kayıt tipidir. DNS zone yapısı ya da domaini içerisinde birden fazla MX kaydı olması durumunda “Priority” değeri önceliklendirme yapılabilir. kurt.com için e-posta sunucu kaydı olarak webmail.kurt.com adrseine çözümleme yapılabilir.

Alias (CNAME) Kaydı: DNS içerisinde önceden kayıtlı başka bir kayda yönlendirme yapan kayıt alanıdır. Takma isim olarak da adlandırılır. Birden Fazla CNAME kaydı açılarak aynı A kaydına yönlendirme yapılabilir. Böyle bir kullanımda IP değişmesi gerekirse sadece A kaydının güncellenmesi yeterli olacaktır. www.kurt.com local adresi için web.kurt.com adresine çözümleme yapan cname kaydıdır.