Exchange Distribution Group Member

Exchange üzerinde oluşturulmuş distribution grupların üyelerini bulmak işlemini;

Get-DistributionGroupMember -identity “GroupName or Group Display Name”

komutunu vermemiz yerlidir. Bu komut powershell üzerinde değil Exchange management Shell üzerinde verilmelidir. Görünen adını ya da grup ismini kullanmamız yeterlidir. Bu komut ile count, name,smtp gibi parametreleri kullanabiliriz.