Exchange Servisleri Hangi Amaçlar için Kullanılıyor?Açıklamaları

Servis Görüntü ADIServis ADIAçıklama
Microsoft Exchange Active Directory TopologyMSExchangeADTopologyKullanılabilecek etki alanı denetleyicilerini belirler. Exchange sunucularına aktif dizin ile ilgili bilgi sağlar. DSAccess ve DSProxy bileşenleri ile birlikte çalışır. Bu servis durması diğer çoğu Exchange servisin başlatılmamasına neden olur.
Microsoft Exchange Anti-Spam update MSExhangeAntiSpamUpdateAnti-spam servisi için güncellemesini sağlar.
Microsoft Exchange DAG ManagementMSExchangeDagMgmntDAG Yapısıdaki Posta Kutusu sunucuları için depolama ve veritabanı yönetimini sağlar.
Microsoft Exchange DiagnosticsMSExchangeDiagnosticsSunucunun sağlık durumunu kontrol eder.
Microsoft Exchange Active Directory TopologyMSExchangeADTopologyKullanılabilecek etki alanı denetleticilerini belirler. Exchange Sunucularına Aktif Dizin ile ilgili bilgi sağlar. DSAccess ve DSProxy bileşenleri ile birlikte çalışır. Bu servis durması diğer çoğu Exchange servisinin başlatılamamasına neden olur.
Microsoft Exchange Anti-Spam updateMSExchangeAntiSpamUpdateAnti-Spam servisii çin güncellemeleri sağlar.
Microsoft Exchange EdgeSyncMSExchangeEdgeSyncUç aktarım sunucularındaki ADAM veritabanına alıcı ve yapılandırma bilgisini gönderir. ADAM veritabanı bu sayede güncellenir. Merkez Aktarım ve Uç Aktarım sunucuları arasında bu işlemin yapılabilmesi için “EdgeSubscription” işleminin yapılmış olması gerekiyor.
Microsoft Exchange Frontend TransportMSExchangeFrontEndTransportPosta kutusu sunucularına gelen ve bu sunuculardan giden SMTP bağlantılarını yönlendirir.
Microsoft Exchange Health ManagerMSExchangeHMSunucu sağlık durumu ile ilgili kontrolleri yapar.
Microsoft Exchange IMAP4MSExchangeImap4İstemcilerin IMAP protokolü üzerinden e-posta hesaplarına bağlanmalarını sağlar.
Microsoft Exchange IMAP4 BackendMSExchangeIMAP4BEPosta kutularına IMAP protokolü üzerinden erişilmesini sağlar.
Microsoft Exchange Information StoreMSExchangeISE-posta veritabanlarının ve genel dizinlerin yönetimini yapar.
Microsoft Exchange Mailbox AssistanstsMSExchangeMabilboxAssistanstsPosta kutuları için arka planda yapılması gereken operasyonları gerçekleştirir.
Microsoft Exchange Mailbox ReplicationMSExchangeMabilboxRepliciationE-posta hespalarının taşınmasını sağlar.
Microsoft Exchange Mailbox Transport DeliveryMSExchangeDeliveryE-postaları alır, işler ve veritabanına kaydeder.
Microsoft Exchange Mailbox Transport SubmissionMSExchangeSubmissionE-postaları MAPI protokolünden MIME formatına çevirir ve hedefine teslim edilmesini sağlar.
Microsoft Exchange POP3 BackendMSExchangePOP3BEPosta kutularına POP3 protokolü üzerinden erişilmesini sağlar.
Microsoft Exchange replicationMSExchangeReplDAG içindeki e-posta veritabanlarının birbirleri ile senkronize edilmesini sağlar. E-posta veritabanlarının bağlantılı(mounted) olup olmadığını kontrol eder. Planlı veya plansız kesinti olduğunda yapılacak işlemleri belirleyen “Active Manager” bileşeni bu servis içinde yer alır. “Replication Service” ayrıca “Extensible Storage Engine (ESE)” bileşenini de sürekli kontrol eder ve disklerle bağlantılı yavaşlık ya da bağlantı sorunlarını “Active Manager”a bildirir.
Microsoft Exchange RPC Client AccessMSExchangeRPCİstemcilerden gelen RPC isteklerini yönetir.
Microsoft Exchange SearchMSExchangeFastSearchExchange verisi üzerindeki dizinleme ve sorgulama işlemlerini yönetir.
Microsoft Exchange Search Host ControllerHostControllerServiceUygulamalar için kurulum ve yönetim işlemlerini gerçekleştirir.
Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server BackupwsbexchangeWindows Server backup ile Exchange yedeğinin alınmasını ve yedekten geri yükleme yapılmasını sağlar.
Microsoft Exchange Service HostMSExchangeServiceHostExchange servisleri için gereksinimleri sağlar.
Microsoft Exchange ThrottlingMSExchangeThrottlingKullanıcı operasyonlarının sınırlandırılmasını sağlar.
Microsoft Exchange TransportMSExchangetransportMesajlaşma trafiğini yönetir.
Microsoft Exchange Transport log searchMSExchangeTransportLogSearchMesaj izleme(message tracking) ve değişiklik kaydı arama(log search) özelliklerini sağlar.
Microsoft Exchange Unified MessagingMSExchangeUMSesli posta veya faks gibi Birleşik Mesajlaşma özelliklerini sağlar
Microsoft Exchange Unified Messaging Call RouterMSExchangeUMCRArama aktarma özelliklerini sağlar.