Internet Explorer’ın Sayfa Ayarlarının Kilitlenmesi

Internet Explorer açıldığında ana sayfa ayarlarının yapıldığı alan bazen kilitlenmiş olabiliyor. Bunu düzeltmek için aşağıdaki regedit ayarları yapılmalı ya da .reg uzantısı yaparak açtığımızda otomatik olarak Regedit ayarları düzeltilecektir.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

“HomePage”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

“HomePage”=dword:00000000

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

“HomePage”=dword:00000001

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

“**del.HomePage”=” “

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

“NoSaveSettings”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

“NoSaveSettings”=dword:00000000