Net Framawork Yükleme Paketi ve Sürüm Kontrolü

Windows 10 ve sonrası işletim sistemleri için .net framawork yükleme paketi.

Çevrimdışı Paket Download: https://yadi.sk/d/0ShxvACPVaGyUw

İndirilen dosyayı direkt C altına alarak programı çalıştırmak yeterlidir.

%systemroot%\Microsoft.NET\Framework

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Client

1. Yöntem (klasör kontrol etme):

Windows + R tuşuna basıp Çalıştır penceresini açıyorsunuz. Karşınıza çıkan ekrana şunları yazmalısınız:

%systemroot%\Microsoft.NET\Framework

Bunları yazdıktan sonra Tamam butonun basınız.

Eğer versiyon numarasını tam olarak öğrenmek istiyorsanız Mscorlib.dll dosyasına sağ tık yapıp özellikler buradan da ayrıntılar sekmesine tıklayınız.

2. Yöntem (CMD ile kontrol)

Windows + R tuşuna aynı anda basıp Çalıştır penceresini açıyorsunuz. Karşınıza çıkan ekrana CMD yazıp Tamam butonuna tıklayınız. Daha sonra karşınıza çıkan siyah ekrana şunları yazın (kopyala / yapıştır yapabilirsiniz.)

reg query “HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP

Framework Kontrol

Powershell Komut: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “NetFx3”

Windows 7: Komut Satırı: Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:”NetFx3″ komutu ile etkinleştirilebilir.

Tüm sürümlerinin kontrol edilmesi için %systemroot%\Microsoft.NET\Framework adresinden kontrol edilebilir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\FullTam alt anahtar yoksa, .NET Framework 4,5 veya sonraki bir sürümü yüklü değildir.

  1. YayınADLı bir DWORD girişini denetleyin. Varsa, .NET Framework 4,5 veya sonraki bir sürümü yüklemiş olursunuz. Değeri, .NET Framework belirli bir sürümüne karşılık gelen bir sürüm anahtarıdır. Aşağıdaki şekilde, örneğin, Sürüm girişinin değeri 378389 ‘ dir. bu, .NET Framework 4,5 ‘ in sürüm anahtarıdır.
.NET Framework 4,5 için kayıt defteri girişi

Aşağıdaki tabloda, .NET Framework 4,5 ve üzeri sürümler için tek tek işletim sistemlerindeki Sürüm DWORD değeri listelenmektedir.

Komut satırı üzerinden bütün sürümleri listeleme