Netstat Kullanımı

Netstat komutu ile komut satırı üzerinden filtrelemeler yaparak gelen bağlantı isteklerini, IP adreslerini vs görebiliriz. TCP ve UDP isteklerinin tümünü ekrana getirecektir.

netstat -ano | findstr :389

389 filtrelemek istediğimiz port numarasıdır. IP sınırlaması yapılmamıştır.

netstat -ano | findstr 192.168.2.5:389

IP olarak filtreleme yapar. 192.168.2.5 adresi üzerinden gelen 389 portu isteklerini sınırlama yapar.

Parametreler ve anlamları

-a : Tüm TCP ve UDP bağlantıları ekrana basar.

-e : Gelen ve giden paket sayısının istatistiklerini görüntüler.

-n : Tüm bağlantıları rakamsal olarak görüntüler.

-o : Tüm bağlantıları PID numarası ve uygulama adına göre listeler.

-p : Bağlantıların kullandığı uygulama ve PID numaralarını ekrana basar.

-s : Kurallara göre istatistiksel verileri ekrana basar.

-r : IP yönlendirme tablosunun içeriğini görüntüler.