Schema Rolünü Aktif Etme

Windows Server üzerinde bulunan Active Directory yapısının farklı bir sunucu üzerine taşınması projesinde FSMO rolleri diye geçen (5) adet rolü taşımanız gerekir. Başlat -> Yönetimsel Araçlar -> altında Schema rolü varsayılan olarak gözükmez bunu görünür yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız.

Başlat -> Çalıştır;

regsvr32 schmmgmt.dll

Enter.