SID ID Değeri bilinen Kullanıcıyı Bulma-Sorgulama

SID ID değerini bilinen bir kullanıcının, tüm kullanıcıları çekerek sistemdeki SID değeri ile karşılaştırarak bulabiliriz.

#Tüm kullanıcı listesini alıyoruz
$userList=(Get-ADUser -Filter * -SearchBase "DC=kurt,DC=local,DC=tr" | select SamAccountName,SID)foreach ($a in $userList)
{
#SID ID göre karşılaştırma yapıma
if( "S-1-.....SID DEĞERİ" -eq $a.SID.ToString())
{$a.SamAccountName;
}
}