Restart Bekleyen Sunucu Regedit kaydı

Sunucu restart edildiğinde halen program kurma aşamasında restart beklediğini belirten uyarı geliyorsa, ilgili değer regedit üzerinden silinebilir. Bu kayıt silindikten sonra restart edilebilir ve işlem tekrar başlatılabilir ya da ilgili ekrandan tekrar kontrol edilerek devam edilebilir.

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager altında bulunan PendingFileRenameOperations regedit kaydını silmemiz yetecektir. Tekrar süreci başlattığımızda restart beklediğini belirten bir uyarı gelmeyecektir.