SMTP ile E-Posta Gönderimi

Öncelikle sisteme 2 kütüphane eklenmelidir. Bu kütüphaneler smtp ve e posta mesja içerikleri için kütüphanelerin eklenmesini sağlar.

using System.Net;
using System.Net.Mail;

 MailMessage ePosta = new MailMessage();
    ePosta.From = new MailAddress("gönderen@eposta.com"); // kimden e posta gidecek. Gönderen kişi görünür.
    ePosta.To.Add("alici@eposta.com"); // kime e- posta gidecek? Alıcı adresi yazılır.
    ePosta.Subject = "E posta içerik alanıdır!"; // e posta konusu alanıdır. 
    ePosta.Body = "E posta içerik alanıdır."; // e posta içerik alanıdır.
    SmtpClient sclient = new SmtpClient();
    sclient.Credentials = new NetworkCredential("Gönderen E Posta Adresi", "Gönderen E posta Şifresi");
    sclient.Port = 587; // port
    sclient.Host = "smtp.live.com"; // kullandığı smtp adresi
    sclient.EnableSsl = true;  // https kullanıyor mu kullanmıyor mu ?
    sclient.Send(ePosta); /// oluşturduğumuz bilgilerin içinde e posta nesnesini gönderiyoruz
    Response.Write("E posta gönderildi.");