SQL Bağlantısını WebConfig üzerine Tanımlama

WebConfig dosyası içine **connectionStrings** parametreleri arasında Alt Kısımdaki Connection String ifadesi gelecektir!