SQL Bağlantısını WebConfig üzerine Tanımlama

WebConfig dosyası içine **connectionStrings** parametreleri arasında Alt Kısımdaki Connection String ifadesi gelecektir!
<add name="wcSqlConnection" connectionString="server=VT-Bulunduğu Bilgisayar İsmi;database=VT-İsminiz;uid=VT-KullanıcıAdı;password=Şifreniz;" />

Herhangi bir alanda bu COnnection String ifadesini çağırmak için;
string sqlBaglantim = ConfigurationManager.ConnectionStrings["wcSqlConnection"].ConnectionString;  /// WebConfig içindeki SQL bağlantı adresini çağırmak için kullanılır.