Active Directory Üzerinde Replikasyon Sağlık Durumu Kontrolü

Bant genişliğinin çoğunu tüketen ve çevrede tıkanıklık yaratabilecek tüm DC’ler arasında çoğaltma başlamaz. Windows Server 2008 ve üzeri sistemlerde Repadmin ile replikasyon işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıyor mu ya da herhangi bir hata var mı görmek istersek;

  1. Komut: Repadmin / replsummary

Ormanın replikasyon durumunu ve göreceli sağlığını hızlı ve kesin olarak özetler. Bu alanda görünen sunucular RODC olmadığı için Source alanında görüntülenmektdir. Eğer RODC olsaydı DSA alanında listelenecekti.

2. Komut: Repadmin /Queue

AD üzerinde çoğaltmak için ögelerin ne kadarının kuyrukta beklediğini belirtmektedir. Etki alanı denetleyici’nin kaynak çoğaltma ortaklarıyla tutarlı olması için vermesi gereken ve çoğaltma istekleri ni görüntüler.

3. Komut: Repadmin / Showrepl 

Bbelirtilen etki alanı denetleyicisi en son Active Directory bölümlerinin gelen çoğaltmasını uygulamaya çalıştığında çoğaltma durumunu görüntüler. Çoğaltma topolojisi ve çoğaltma başarısızlığını anlamaya yardımcı olur.

4. Komut: Repadmin / syncall

Belirtilen bir etki alanı denetleyicisini tüm çoğaltma ortaklarıyla eşitler. Bu komutu büyük bir ortamda çalıştırılmaması önerilir!, çünkü Active Directory nesnelerini ağ üzerindeki aşırı yüke neden olan ve ağ tıkanıklığına neden olabilecek tüm etki alanı denetleyicisi arasında zorla çoğaltır.

5. Komut: Repadmin / KCC

Hedef etki alanı denetleyicilerindeki KCC’yi ( Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi ) gelen çoğaltma topolojisini hemen yeniden hesaplamaya zorlar . Etki Alanı Denetleyicileri arasındaki bağlantıları denetler ve oluşturur. Varsayılan olarak KCC, DC’ler arasında yeni bir bağlantı kurulup kurulmadığını kontrol etmek için her 15 dakikada bir arka planda çalışır.

Komutu çalıştırarak, çevrede yeni Etki Alanı Denetleyicisi’nin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için DC’leri zorluyoruz ve evet ise aynı bağlantıyı ekliyoruz.

6. Komut: Repadmin / replicate  , belirtilen dizin bölümünün derhal çoğaltılmasını DC kaynak noktasından hedef etki alanı denetleyicisine başlatır. Ama bu komutta arguman hatası olabilir bu yüzden nasıl kullanıldığına bakılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *