AD DS Komut Satırı Araçları

DS komutlarını kullanmadan önce Komut satırını ya da Powershell’i yönetici olarak çalıştırmamız gerekir.

DSADD.Exe: AD belirtilen konumda belirtilen özelliklerde kullanıcı, grup ya da OU gibi nesneler oluşturmamızı sağlar.

DSMOD:Exe: Önceden oluşturulmuş Mevcut AD nesneleri üzerinde değişiklik yapar.

DSMOVE.Exe: AD nesnelerini başka bir dizine taşımamızı ve isimlerini değiştirmemizi sağlar.

DSRM.Exe: AD içindeki nesneleri siler.

DSQUERY.Exe: Sorgulama ve Kontrol amaçlı kullanılan komuttur.

DSGET.Exe: Sorgulama ve kontrol amaçlı kullanılan komuttur.