Aspx Sayfa Tetikleme-Yükleme Sırası

Bir web sayfasının yaşam döngüsünde ele alınabilecek olaylar düşünüldüğünde, ekrandaki sıralam ile ilerleyebiliriz. Burada belirtilen sıralama, olayların tetiklenme sırasıdır. Yani sayfa oluşturulurken buradaki olaylardan ilk olarak Page_PreInit son olarak da Page_UnLoad olayları tetikleniyor.

Tetiklenme Sırası Şu Şekildedir.

Page_PreInit: Olayları, kontrollerin nesne örneklerinin oluşturulması sırasında çalışan olaylardır. Sayfa üzerindeki kontrollerin nesne örnekleri oluşuturulmadan önce müdahale edilecek olan işlemler, bu adımda gerçekleştirilmelidir.

Page_Init: Olayları, kontrollerin nesne örneklerinin oluşturulması sırasında çalışan olaylardır. Sayfa üzerindeki kontrollerin nesne örnekleri oluşturulmadan önce müdahale edilecek olan işlemler, bu adımda gerçekleştirilmelidir.

Page_Load: kontrollerin nesne örneği oluşturulduktan sonra tetiklenen olaydır ve visual studio her sayfada varsayılan olarak bu özelliği ele almıştır. Bu olayın tetiklenmesi ile birlikte, kontrollerin nesne örnekleri oluşturulmuş demektir ve kontrollerin özelliklerine erişilip, gerekli işlemler gerçekleştirilebilir.

Button için Click / Change Olay Metotları(Eğer tetiklenmişle ise): Page_Load ve Page_PreRender olayları arasında, sayfa üzerindeki bileşenlere ait Click ve Change olaylarının yer aldığı görülmektedir. Bir web sayfasının yaşam döngüsünde; kontrollerin click/change olayları, sayfa ilk talep edildiğinde tetiklenmez. Kullanıcı ilk talebi sonrasında istediği sayfayı gördükten sonra, kontrollere ait olay metotlarını tetikletebilir. Talep edilen her web sayfası, sunucu tarafında bir nesne olarak üretilir, çalıştırılır, HTML çıktısı alınır ve yok edilir(Dispose)

Page_PreRender: ise sayfanın HTML çıktısı oluşturulmadan hemen önce tetiklenecek olan olaydır. Bu adımda, HTML çıktısına kod yazarak müdahale edebilirsin.

Page_UnLoad: Page_UnLoad sayfaya ait HTML çıktısı üretildikten sonra çalışır, burada artık HTML çıktısına müdahale etme şansı kalamamaktadır. Dolayısıyla, sayfa içerisinde kullanılan başka managed kaynakların kapatılması ve sisteme iade edilmesi için ideal bir olay metodudur.