MS SQL Veri Tabanı Bağlantısı ve Kodları

Öncelikle WebCOnfig içine Connection String tanımlanmalıdır.

Daha sonra bu Connection String ifadesini herhangi bir alanda çağırmak ve SQL sorguları göndermek için;

Sql bağlantı cümlesini sürekli olarak oluşturmamak için sayfanın en üst kısmında bir kere tanımlanarak kullanılabilir.