MS SQL Veri Tabanı Bağlantısı ve Kodları

Öncelikle WebCOnfig içine Connection String tanımlanmalıdır.

<add name="wcSqlConnection" connectionString="server=VT-Bulunduğu Bilgisayar İsmi;database=VT-İsminiz;uid=VT-KullanıcıAdı;password=Şifreniz;" />

Daha sonra bu Connection String ifadesini herhangi bir alanda çağırmak ve SQL sorguları göndermek için;

 
string sqlBaglantim = ConfigurationManager.ConnectionStrings["wcSqlConnection"].ConnectionString; // Web Config içindeki bağlantı burada çağrılır.

SqlConnection ConnectionStr = new SqlConnection(sqlBaglantim); // bağlantı atanır
    string query = "select * from TabloAdı"; // Tsql sorgusu yazılır
    ConnectionStr.Open(); // bağlantı açılır
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, ConnectionStr);
    DataSet ds = new DataSet();
    da.Fill(ds); // tablo doldurulur
    ConnectionStr.Close(); // bağlantı kapatılır
    return ds; // son olarak sonuç olarak döndürme işlemi olursa bu kullanılır

Sql bağlantı cümlesini sürekli olarak oluşturmamak için sayfanın en üst kısmında bir kere tanımlanarak kullanılabilir.