Belirli Bir Grup İçindeki Kullanıcıları Dışarı Aktarma ya da Listeleme

Belirli bir security grup içinde olan kullanıcıları listeyebilir ya da herhangi bir .csv,.txt formatında dışarıya aktarabiliriz. Bunun için gerekli powershell komutu;

Get-ADGroupMember -identity “GrupName” | select SamAccountName,name | Export-Csv “c:\fileName.csv” -Encoding Unicode