Belirli Bir OU Altında Bulunan Windows Update Almış Sunucuları Listeleme

Herhangi bir OU dizinini belirterek altında bulunan sunucu ya da client makinelerine yüklenen windows update listesini alabiliriz. Bunun için domain ve OU belirtilmesi yeterlidir. OU içinde ne kadar çok bilgisayar var ise süreç o kadar uzun sürecektir. Çünkü herbir bilgisayar tek tek kontrol edilmektedir.

#Windows Update kontrol
#Windows uzerinde update edilmis son paketlerin listesini gostermektedir
#akurt
#ServerDizin= Hangi ou altinda olacagini belirtir. Bu belirtilen OU altindaki tum serverlari teker teker sorgulama yapacaktir.
#Hangi OU altindaki sunucular kontrol edilecek?
$ServerDizini= "OU=DATABASE,OU=SUNUCULAR,DC=kurt,DC=local"

foreach ($SunucuListesi in (Get-ADComputer -Filter * -SearchBase $ServerDizini | select name).Name)
{
"Sunucu Adı: "+ $SunucuListesi
Get-Hotfix -cn $SunucuListesi | Select HotfixID, Description, InstalledOn
" "
}