Sunucu Neden Kapanmış Powershell İle Event ID Alma

herhangi bir sebepten dolayı kapanmış sunucu genel ya da özel olarak event ID kaydı oluşturur. Bu EventID kaydını powershell ile almak için; Çıktı Belirtilen dizin altına txt olarak çıktısı verilecektir.

Get-EventLog System | Where-Object {$_.EventID -eq "1074" -or $_.EventID -eq "6008" -or $_.EventID -eq "1076"} | ft Machinename, TimeWritten, UserName, EventID, Message -AutoSize -Wrap | Out-File C:\systemShutdownRestart.txt