Sunucu Neden Kapanmış Powershell İle Event ID Alma

herhangi bir sebepten dolayı kapanmış sunucu genel ya da özel olarak event ID kaydı oluşturur. Bu EventID kaydını powershell ile almak için; Çıktı Belirtilen dizin altına txt olarak çıktısı verilecektir.

Get-EventLog System | Where-Object {$_.EventID -eq "1074" -or $_.EventID -eq "6008" -or $_.EventID -eq "1076"} | ft Machinename, TimeWritten, UserName, EventID, Message -AutoSize -Wrap | Out-File C:\systemShutdownRestart.txt

Örnek Text Çıktısı:


MachineName    TimeWritten     UserName      EventID Message                       
-----------    -----------     --------      ------- -------                       
kurts 22.10.2020 17:23:25 NT AUTHORITY\SYSTEM  1074 C:\WINDOWS\CCM\CcmExec.exe (kurts) işlemi NT AUTHOR
                                  ITY\SYSTEM kullanıcısı adına şu nedenle kurts bilgi
                                  sayarının yeniden başlat öğesini başlattı: Bu neden 
                                  için bir başlık bulunamadı             
                                  Neden Kodu: 0x80020001               
                                  Kapatma Türü: yeniden başlat            
                                  Yorum: Your computer will restart at 22.10.2020 17:
                                  38:25 to complete the installation of applications a
                                  nd software updates.                
kurts 16.10.2020 13:10:05 kurts\akurt       1074 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (kurts) işlem
                                  i ahmet kullanıcısı adına şu nedenle kurts bil
                                  gisayarının yeniden başlat öğesini başlattı: Diğer (
                                  Planlanmamış)                    
                                  Neden Kodu: 0x0                  
                                  Kapatma Türü: yeniden başlat            
                                  Yorum:                       
kurts 5.10.2020 09:10:55 NT AUTHORITY\SYSTEM  1074 C:\WINDOWS\CCM\CcmExec.exe (kurts) işlemi NT AUTHOR
                                  ITY\SYSTEM kullanıcısı adına şu nedenle kurts bilgi
                                  sayarının yeniden başlat öğesini başlattı: Bu neden 
                                  için bir başlık bulunamadı             
                                  Neden Kodu: 0x80020001               
                                  Kapatma Türü: yeniden başlat            
                                  Yorum: Your computer will restart at 5.10.2020 09:1
                                  0:55 to complete the installation of applications an
                                  d software updates.