Belirli Bir OU içindeki Kullanıcıları Grup’a Ekleme

Herhangi bir OU içinde bulunan kullanıcıları belirli bir grup’a ekleme işlemi için powershell kodu:

Kullanıcıların Bulunduğu OU: ($Kullanicilar in (Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=KULLANICILAR2,OU=KULLANICILAR,DC=Kurt,DC=Local” | select Name).name)

Kullanıcı Grup Adı: “kullanicigrup2”