Belirli Bir OU içindeki Kullanıcıları Grup’a Ekleme

Herhangi bir OU içinde bulunan kullanıcıları belirli bir grup’a ekleme işlemi için powershell kodu:

foreach ($Kullanicilar in (Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=KULLANICILAR2,OU=KULLANICILAR,DC=Kurt,DC=Local" | select Name).name){ Add-ADGroupMember -Identity "kullanicigrup2" -Members $Kullanicilar }

Kullanıcıların Bulunduğu OU: ($Kullanicilar in (Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=KULLANICILAR2,OU=KULLANICILAR,DC=Kurt,DC=Local” | select Name).name)

Kullanıcı Grup Adı: “kullanicigrup2”

(Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Personel,OU=KullanicilarGrup,OU=KULLANICILAR,DC=kurt,DC=local,DC=tr" | select SamAccountName).SamaccountName)
Eğer sadece kullanıcı adlarını çekerek işlem yapmak istiyorsak SamAccountName parametresini kullanabiliriz.