OU içinde Bulunan Kullanıcıları Listeleme

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=KULLANICILAR1,OU=KULLANICILAR,DC=Kurt,DC=Local” | FT Name

Belirtilen OU: OU=KULLANICILAR1,OU=KULLANICILAR