Belirtilen OU içindeki Tüm Bilgisayarları Listeleme

Belirtilen bir ou içindeki tüm bilgisayarların isimlerini almak için ilgili powershell komutu.

Hangi Alanda Olduğunu Belirtmek için: “OU=Bilgisayarlar” eğer FT name olarak belirtmezsek bilgisayarların tüm bilgilerini getirecektir.

Sadece Bilgisayar İsimlerini İstiyorsak : | FT Name ekleyebiliriz.